Da Hong Pao – one of the four famous rock wulongs of WuYiShan

Da Hong Pao – King of Teas

WuYi ShanKakura Daisuke’s Trip to WuYi Mountains, Fujian Province, China