Happy Piggy Yixing Clay Tea Pet

A yixing clay tea pet shaped like a happy little piggy. Made from warm red yixing clay.

$20.00

1 in stock


A yixing clay tea pet shaped like a happy little piggy. Made from warm red yixing clay. Dimensions 3.25 x 2.25 inches.